HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Ngày 22/4/2021, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021
Trong thực hành pháp y tâm thần, việc xác định các bệnh lý tâm thần có phải là một trong các nguyên nhân gây ra hành vi phạm tội hay không là một vấn đề thường gặp và rất khó khăn và đó cũng là nhiệm vụ của chuyên ngành pháp y tâm thần....
Ngày 21/11/2019, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ nghiệm thu các đề tài NCKH năm 2019
Ngày 20/9/2019, Cục quản lý khám chữa bệnh phối hợp với Viện pháp y tâm thần trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thông tư 23/2019/TT-BYt nhằm thay thế và bổ sung các quy trình trong thực hiện giám định pháp y tâm thần.
Ngày 22/4/2019, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ xét duyệt các đề cương NCKH năm 2019
MÔ HÌNH CÁC BỆNH TÂM THẦN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG GIÁM ĐỊNH TỐ TỤNG TẠI TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2015 - 2018

Giới thiệu Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

Lượt truy cập: 4980
Đang trực tuyến: 3