HỘI NGHỊ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

Ngày đăng: 22/04/2021

Ngày 22/4/2021, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021.

Thành phần tham dự hội nghị bao gồm các thành viên Hội đồng Khoa học Công nghệ của Trung tâm, ThS Nguyễn Văn Thống và ThS Đoàn Hữu Nhân của Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược Cần Thơ tham gia phản biện 02 đề cương:

1. Khảo sát các yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở các đối tượng Tâm thần phân liệt được giám định nội trú tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2015 - 2020.

2. Nghiên cứu kết quả giám định pháp y tâm thần và sự liên quan giữa bệnh lý tâm thần với hành vi phạm tội trên các đối tượng giám định nội trú có sử dụng chất tác động tâm thần tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ năm 2018 - 2020.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị: