HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 5 NĂM 2020

Ngày đăng: 07/12/2020

Ngày 03/12/2020, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ lần V để nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp cơ sở.

Hội nghị có sự tham gia của ThS Nguyễn Văn Thống - Phó Trưởng Bộ môn Tâm thần, trường Đại học Y Dược Cần Thơ và BSCKI Thiều Quang Hùng - Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ, cùng các thành viên của Hội đồng KHCN Trung tâm, các tác giả của 02 đề tài.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đồng thuận cao, Hội nghị đã thông qua 02 đề tài được nghiệm thu: “Nghiên cứu sự liên hệ giữa bệnh lý tâm thần và hành vi phạm tội của các đối tượng giám định nội trú tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2018 – 2019" và “Nghiên cứu mô hình bệnh tâm thần và các yếu tố liên quan trong giám định pháp y tâm thần tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2015 – 2020".