CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

Ngày đăng: 26/10/2017

Chi phí giám định áp dụng theo Thông tư 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần và Thông tư 35/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

Chi phí cụ thể áp dụng tại Trung tâm:

Đính kèm file: Thông tư 31/2015/TT-BYT và Thông tư 35/2014/TT-BTC