HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ngày đăng: 12/12/2023
         Ngày 29/11, Hội đồng Khoa học Công nghệ Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đã họp đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023:
          1. Khảo sát sự hài lòng trong công việc của viên chức, người lao động Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ năm 2023
          2. Nghiên cứu kết quả giám định pháp y tâm thần và sự liên quan giữa bệnh lý tâm thần với hành vi phạm tội trên các đối tượng giám định nội trú có sử dụng chất tác động tâm thần tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ năm 2018 - 2020.
         Một số hình ảnh tại buổi hội nghị: