HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Ngày 20/11/2018, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ để nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp cơ sở.
Ngày 14/3/2018, phát huy phong trào NCKH tại cơ sở, Hội đồng Khoa học Công nghệ Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Xét duyệt đề cương NCKH năm 2018.
Ngày 22/11/2017, Viện Pháp y tâm thần Trung ương BIên Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác pháp y tâm thần năm 2017
INVESTIGATING THE CLINICAL FEATURES, ASSOCIATED FACTORS  OF RELAPSE IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA RELAPSE ADMITTED TO CAN THO PSYCHIATRIC HOSPITAL 2013 – 2014
Ngày 30/10/2017, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017.

Giới thiệu Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

Lượt truy cập: 2788
Đang trực tuyến: 2