HỘI NGHỊ KHOA HỌC CONG NGHỆ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NCKH NĂM 2019

Ngày đăng: 26/04/2019

Ngày 22/4/2019, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ xét duyệt các đề cương NCKH năm 2019.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị

 

Giới thiệu Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

Lượt truy cập: 2788
Đang trực tuyến: 2