CÁC KHOA PHÒNG

Ngày 13/02/2020, thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính đảng TP Cần Thơ, Chi ủy cơ quan Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW...