KHOA KHÁM BỆNH

Ngày đăng: 04/11/2017

KHOA KHÁM BỆNH

I. GIỚI THIỆU

- Khoa Khám bệnh nằm trong khối lâm sàng, với hoạt động chủ lực là tiếp nhận - bàn giao hồ sơ và đối tượng giám định, khám bệnh và điều trị cho các bệnh nhân tâm thần và các rối loạn liên quan đến tâm thần.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

- Khoa Khám bệnh hiện có 05 cán bộ, bao gồm 03 biên chế và 02 hợp đồng lao động, trong đó nữ: 01.

            + BSCKI: 01

            + BS đa khoa: 01

            + CNĐD: 01

            + CĐĐD: 01

            + Y sĩ: 01

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Cơ sở vật chất: hiện có 01 phòng khám,1 quầy tiếp đón bệnh nhân và hướng dẫn giải đáp thắc mắc, các trang thiết bị khám bệnh tương đối đầy đủ.

IV. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám. Bố trí điều dưỡng có kinh nghiệm về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, thái độ niềm nở hòa nhã, trang phục chỉnh tề tiếp đón người bệnh ngay từ lúc ban đầu đến khoa khám bệnh.

2. Sẵn sàng tiếp đón, khám cấp cứu, theo dõi sát bệnh nhân. Thăm khám ngay, chẩn đoán ban đầu, ra y lệnh và làm các thủ thuật cấp cứu.

3. Bố trí khu vực phòng chờ, phòng cấp cứu, khu vực khám bệnh, hợp lý để tránh lây nhiễm, giảm gây phiền hà cho người bệnh.

4. Bảo quản hồ sơ khám bệnh ngoại trú, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

5. Thực hiện ghi chép, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, bệnh án và báo cáo kết quả khám chữa bệnh theo quy định.

6. Thực hiện công tác tiếp nhận - bàn giao đối tượng và hồ sơ giám định, bàn giao đầy đủ hồ sơ và đối tượng cho khoa Giám định.