KHOA GIÁM ĐỊNH

Ngày đăng: 13/11/2017

KHOA GIÁM ĐỊNH

I. GIỚI THIỆU

- Khoa Giám định là một trong số các khoa phòng tại Trung tâm, thực hiện tất cả các hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, theo sự phân công của Ban Giám đốc, trong đó công tác chuyên môn về giám định pháp y tâm thần là chủ yếu.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

- Khoa Giám định hiện có 10 người bao gồm 04 biên chế và 06 hợp đồng lao động chuyên môn, trong đó nữ: 05.

            + Thạc sỹ y học: 01

            + Bác sĩ: 02

            + CNĐD: 02

            + CĐĐD: 03

            + ĐDTH: 01

            + Y sĩ: 01

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Cơ sở vật chất: 01 phòng hành chánh, 01 phòng làm việc, 02 phòng lưu đối tượng giám định nội trú.

IV. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

- Thực hiện tất cả các trường hợp giám định khi được trưng cầu bao gồm giám định nội trú, giám định lại, giám định bổ sung,...

- Thực hiện tốt các qui chế chuyên môn nhất là qui chế thường trực cấp cứu 24/24.

- Nghiêm chỉnh chấp hành 12 điều y đức, thực hiện tốt qui tắc ứng xử của cán bộ y tế.

- Tổ chức hệ thống theo dõi và báo cáo đầy đủ các sự cố và sai sót chuyên môn ở cấp Khoa, có phân tích nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa mỗi khi có sai sót xảy ra.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ giám định, bệnh án theo dõi giám định theo qui định.

- Chỉ định hợp lý việc dùng thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng và thủ thuật (nếu có).

- Tổ chức phân tích kết quả giám định, phân tích sử dụng thuốc trong các buổi giao ban, đề ra biện pháp khắc phục rút kinh nghiệm.

- Tổ chức hội chẩn theo đúng qui trình của công tác giám định.

- Có Kế hoạch và phương án, chuẩn bị phương tiện sẵn sàng ứng phó với thiên tai thảm họa, cháy nổ khi có xảy ra.

- Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính  –  kế toán, Kế hoạch tổng hợp, Khoa khám bệnh để thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công.