Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị 

Ngày đăng: 13/02/2020

Ngày 13/02/2020, thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính đảng TP Cần Thơ, Chi ủy cơ quan Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tham dự hội nghị có: BSCKI. Vương Ngọc Hải, Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm, cùng các đồng chí trong cấp ủy, các đồng chí trong BCH công đoàn cơ sở, các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ và cán bộ viên chức trong Trung tâm đã cùng có mặt đông đủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vương Ngọc Hải cho biết, trong những năm gần đây một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã quan tâm rất nhiều đến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

BSCKI. Vương Ngọc Hải, Bí thư Chi bộ phát biểu tại Hội nghị và trình bày nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Nó đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh việc ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại hội nghị, đồng chí Vương Ngọc Hải đã trình bày nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết nêu rõ, chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

                                                                   Toàn cảnh Hội nghị.
Các nội dung được trình bày tại Hội nghị đã đưa ra được bức tranh khái quát, cụ thể để các cán bộ, đảng viên nắm rõ hơn nội hàm, khái niệm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ đó có những nhìn nhận cũng như phương thức cụ thể để mang lại những kết quả thiết thực hơn trong quá trình công tác. Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Ngọc Hải cho biết, bên cạnh việc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, hội nghị được nghe đồng chí Vương Ngọc Hải trình bày về Chương trình hành động của Chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, lựa chọn một số chuyên đề gắn chặt với chức năng nhiệm của đơn vị nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng. Qua đó, giúp các cán bộ đảng viên hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương của Đảng gắn với công việc chuyên môn của mình nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của đất nước.

Tin bài: Ths.BS. Lê Hoàng Vũ, Phó bí thư chi bộ

 

 

 

Giới thiệu Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

Lượt truy cập: 2788
Đang trực tuyến: 2