GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

Ngày 14/3/2018, phát huy phong trào NCKH tại cơ sở, Hội đồng Khoa học Công nghệ Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Xét duyệt đề cương NCKH năm 2018.
Ngày 26/01/2017, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đơn vị năm 2017 và phương hướng năm 2018
Ngày 22/11/2017, Viện Pháp y tâm thần Trung ương BIên Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác pháp y tâm thần năm 2017
Đến năm 2020, phát triển Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đạt tiêu chí đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng, nhân lực, trang thiết bị nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao về giám định...

Giới thiệu Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

Lượt truy cập: 2788
Đang trực tuyến: 2