CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ-QUYỀN HẠN

Ngày đăng: 26/10/2017

1. Chức năng:

          Trung tâm có chức năng thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của luật Giám định tư pháp; thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế về chuyên ngành pháp y tâm thần; tham gia khám và điều trị bệnh nhân thông thường theo cầu của cá nhân tổ chức.

2. Nhiệm vụ:

          - Thực hiện giám định pháp y tâm thần.

          - Nghiên cứu khoa học, đào tạo, đào tạo bồi dưỡng, hợp tác quốc tế về chuyên ngành pháp y tâm thần.

          - Khám và điều trị theo yêu cầu bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

          - Cử cán bộ đi học tập nước ngoài về nghiệp vụ chuyên môn theo thẩm quyền.

          - Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về Bộ Y tế và Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo quy định.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ Y tế.