PHÒNG KHTH-DƯỢC

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND thành phố Cần Thơ, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh với đầy đủ các...