KHOA GIÁM ĐỊNH

Trong thực hành pháp y tâm thần, việc xác định các bệnh lý tâm thần có phải là một trong các nguyên nhân gây ra hành vi phạm tội hay không là một vấn đề thường gặp và rất khó khăn và đó cũng là nhiệm vụ của chuyên ngành pháp y tâm thần....
Khoa Giám định nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác giám định pháp y tâm thần năm 2017