VĂN BẢN - MẪU ĐƠN

Trong trường hợp đương sự khó khăn trong việc đến Trung tâm để khám sức khỏe, có thể liên hệ Trung tâm cử Giám định viên đến khám sức khỏe tại nhà
Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần
Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần