ĐÀO TẠO - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc điều dưỡng, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện của đội ngũ Điều dưỡng và Y sỹ của đơn vị.
Ngày 20/9/2019, Cục quản lý khám chữa bệnh phối hợp với Viện pháp y tâm thần trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thông tư 23/2019/TT-BYt nhằm thay thế và bổ sung các quy trình trong thực hiện giám định pháp y tâm thần.
Ngày 29/6/2018, Đoàn chỉ đạo tuyến Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đến làm việc tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.
Hướng tới Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10 tháng 10 năm 2014 với chủ đề “Sống cùng với Tâm thần phân liệt”, ngày 2 - 3 tháng 10 năm 2014, tại Khách sạn Kim Liên, Hà Nội, Hội Tâm thần học Việt Nam đã tổ chức Lễ Meeting Kỷ niệm...