HỘI NGHỊ CHI ĐOÀN GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ ĐỦ TIÊU CHUẨN XEM XÉT KẾT NẠP ĐẢNG

Ngày đăng: 26/09/2023

          Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, Chi đoàn Trung tâm tổ chức Hội nghị Chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn xem xét kết nạp Đảng.

         

          NỘI DUNG:

          1. Đồng chí Nguyễn Văn Oanh – Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ thay mặt Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tuyên bố lý do Hội nghị.

          2. Giới thiệu cho Hội nghị đoàn viên Võ Thị Thúy Quyên, sơ lượt các thành tích trong quá trình làm việc, rèn luyện, học tập, khen thưởng và danh hiệu đã đạt được; đoàn viên Võ Thị Thúy Quyên tự nhận xét ưu điểm và hạn chế của bản thân và nguyện vọng vào Đảng của Đồng chí Võ Thị Thúy Quyên

          3. Đại diện Ban chấp hành chi Đoàn và các đoàn viên trong Chi đoàn nhận xét về ưu điểm, hạn chế và cho ý kiến về việc giới thiệu đồng chí Võ Thị Thúy Quyên giới thiệu cho Chi bộ để xem xét kết nạp vào Đảng.

          4. Biểu quyết lấy ý kiến (bằng hình thức giơ tay biểu quyết):

          - Số đoàn viên đồng ý giới thiệu đồng chí Võ Thị Thúy Quyên giới thiệu cho Chi bộ Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ để xem xét kết nạp vào Đảng là: 11/11 (đạt tỷ lệ: 100%).

          - Số đoàn viên không đồng ý là: 00/00 (đạt tỷ lệ: 00%).

          - Ý kiến khác: 00/00 (đạt tỷ lệ: 00%).         

         

          KẾT QUẢ:

          - 100% đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đồng ý giới thiệu đồng chí Võ Thị Thúy Quyên giới thiệu cho Chi bộ Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ để xem xét kết nạp vào Đảng./.