LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Ngày đăng: 08/03/2021

          Ngày 08/3/2021, Chi bộ Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với 02 quần chúng ưu tú Đào Thị Cẩm Thủy và Trang Tấn Phát. Một số hình ảnh diễn biến của buổi lễ:

          Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Vũ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, công bố 02 Quyết định kết nạp đảng viên đối với 02 quần chúng ưu tú Đào Thị Cẩm Thủy và Trang Tấn Phát:

          Đồng chí Vương Ngọc Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, trao Quyết định kết nạp đảng viên đối với 02 quần chúng ưu tú Đào Thị Cẩm Thủy và Trang Tấn Phát:

          Trước đảng kỳ, quốc kỳ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ, 02 đồng chí Đào Thị Cẩm Thủy và Trang Tấn Phát phát biểu lời tuyên thệ:

         Trước khi bế mạc, đồng chí Vương Ngọc Hải gửi lời nhắn nhủ đến 02 đồng chí đảng viên dự bị tiếp tục phấn đấu, cống hiến, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, nhắc nhở Chi bộ tăng số lượng đảng viên phải đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên "Đảng viên càng đông, Chi bộ càng phải mạnh!".

Tin bài: BS Nguyễn Văn Oanh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp