CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM

Ngày đăng: 30/03/2020

Sáng ngày 25/3, BCH Công đoàn cơ sở Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ vinh dự được nhận giấy khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho Công đoàn cơ sở đạt thành tích nổi bật trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019.

Năm 2019, Công đoàn cơ sở đã tập trung triển khai nhiều hoạt động quan tâm tới người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua mang ý nghĩa thiết thực; Có những kiến nghị, đề xuất với chính quyền quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tại trung tâm.

Cũng trong dịp này, hai đoàn viên công đoàn có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019 cũng nhận được tuyên dương và khen thưởng của BCH Công đoàn y tế Việt Nam, bao gồm:

1. Đồng chí Trần Nguyễn Thảo Nguyên – Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ;

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương – Tổ trưởng công đoàn khoa Giám định Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.

Giới thiệu Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

Lượt truy cập: 2788
Đang trực tuyến: 1