HƠN 30% ĐOÀN VIÊN THAM GIA HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Ngày đăng: 22/01/2020

Hưởng ứng theo chương trình hoạt động của BTV Đoàn Khối Cơ quan DCĐ thành phố Cần Thơ. Sáng ngày 16/1, Chi đoàn Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ kết hợp với BCH Công đoàn đã tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1/2020 tại bệnh viện Huyết học truyền máu TP Cần Thơ.

Trong đợt này, có 11 đoàn viên các tổ chức đoàn thể đến đăng ký hiến máu tình nguyện để cứu người. Qua khám sàng lọc, đã tiếp nhận được 10 đơn vị máu nhân đạo, đạt hơn 90% kế hoạch đề ra.

Trong đó, nữ tình nguyện hiến máu chiếm khoảng 50% trên tổng số người hiến máu.

Hiến máu cứu người là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần nhân văn, lòng nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên nói chung và đoàn viên thanh niên Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ nói riêng.

Với mong muốn góp phần giúp các bệnh nhân có nhu cầu về máu trong điều trị bệnh, Chi đoàn Trung tâm sẽ tiếp tục phát động CBCCVC hưởng ứng tham gia chương trình hiến máu nhân đạo các đợt tiếp theo.