DANH BẠ

Ngày đăng: 02/11/2017

STT

Họ và tên

Chức danh

Khoa/ phòng

1

Vương Ngọc Hải

Giám đốc

Trung tâm

2

Lê Hoàng Vũ

TK-TP

GĐ-KHTH

3

Nguyễn Tấn Phương

Bác sỹ

Giám định

4

Nguyễn Lâm Giang

Bác sỹ

Khám bệnh

5

Nguyễn Văn Oanh

Bác sỹ

KHTH

6

Trang Tấn Phát

Bác sỹ

Giám định

7

Nguyễn Trí Duẩn

CNĐD

Khám bệnh

8

Phan Thanh Toàn

CNĐD

Giám định

9

Nguyễn Thị Thùy Dương

CNĐD

Giám định

10

Huỳnh Thanh Nhàn

ĐDTC

TCHC-KT

11

Thái Thị Thu Thủy

Y sỹ

KHTH

12

Phạm Thành Đạt

Y sỹ

Khám bệnh

13

Trần Nguyễn Thảo Nguyên

Y sỹ

Giám định

14

Đỗ Trần Minh Đảo

Y sỹ

Giám định

15

Võ Thị Thúy Quyên

ĐDCĐ

KHTH

16

Lê Thị Mỷ Huê

ĐDCĐ

Giám định

17

Nguyễn Thị Hồng Gấm

ĐDCĐ

Khám bệnh

18

Dương Thị Thùy Như

ĐDCĐ

Giám định

19

Trương Thị Ấm

ĐDTC

Giám định

20

Đỗ Tuấn Đang

CNKT

TCHC-KT

21

Bùi Thu Lam

TCKT

TCHC-KT

22

Thái Thị Thủy

CNKT

TCHC-KT

23

Đào Thị Cẩm Thủy

DSCKI

KHTH

24

Thạch Thị Phượng

DSTC

KHTH

25

Phan Thị Châu

Y công

TCHC-KT

26

Trương Thị Cẩm Hường

Y công

TCHC-KT

27

Tân Ngọc Long

Bảo vệ

TCHC-KT

28

Trương Văn Đầy

Bảo vệ

TCHC-KT


Bài viết liên quan