GIỚI THIỆU

Ngày đăng: 26/10/2017
         Pháp y tâm thần là một bộ phận của giám định tư pháp, công tác giám định pháp y tâm thần có vai trò quan trọng đặc biệt về chính trị và sự phức tạp về chuyên môn y tế; vì thế cần phải được tổ chức thật tốt nhằm đảm bảo trật tự an ninh cho xã hội, tính mạng tài sản cho nhân dân; đồng thời thể hiện tính nhân đạo của chế độ XHCN là đảm bảo quyền và nghĩa vụ phải điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần.
         Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ (với tiền thân là Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần thành phố Cần Thơ) được thành lập theo Quyết định số 1479/QĐ-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2015 về việc thành lập Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở quy định của Luật giám định tư pháp với chức năng: “Thực hiện giám định pháp y tâm thần trên địa bàn thành phố Cần Thơ và 7 tỉnh trong khu vực Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, An Giang và Đồng Tháp, tham gia khám và điều trị bệnh nhân tâm thần thông thường theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức”.
         Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở hiện tại đóng tại số 315 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 
* Nội dung hoạt động:
- Giám định pháp y tâm thần cho các trường hợp theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ngang cấp (cấp Trung ương); các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và các trường hợp theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.
- Giám định bổ sung khi có yêu cầu của cơ quan trưng cầu, cá nhân yêu cầu giám định;
- Giám định và giám định lại khi có yêu cầu của cơ quan trưng cầu, cá nhân yêu cầu giám định ;
- Giám định tại chỗ (có thể tại các trại giam sau khi có sự trao đổi thống nhất giữa cơ quan trưng cầu với Hội đồng giám định) đối với những trường hợp không phức tạp và không khó khăn về chuyên môn nhưng nếu đưa đối tượng giám định ra khỏi trại giam thì rất khó khăn và phức tạp;
- Tham gia tố tụng tại Hội đồng xét xử (giám định viên tới tòa tham gia cùng Hội đồng xét xử) để giải thích, trình bày về kết quả đã được giám định kết luận trước đó;
- Giám định các trường hợp nhân chứng nếu cơ quan pháp luật thấy cần thiết;
- Giám định sức khỏe tâm thần và trạng thái tâm thần hiện tại theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
- Thực hiện dịch vụ giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức theo quy định của Luật Giám định tư pháp.
 
* Phạm vi hoạt động:
         Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ có trách nhiệm giám định pháp y tâm thần trong phạm vi của thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực Tây Nam bộ.
 
 

Bài viết liên quan