LIÊN HỆ

Ngày đăng: 25/10/2017

Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ:

     + Địa chỉ: 315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Nhinh Kiều, thành phố Cần Thơ

     + Số điện thoại: 02923 783 843

     + Địa chỉ Email: ttpyttkvtnb@moh.gon.vn

     + Facebook: www.facebook.com/ttpyttkvtnb

     + Website: http://pytttaynambo.com


Bài viết liên quan