KHÁM CHỮA BỆNH

Ngày 20/9/2019, Cục quản lý khám chữa bệnh phối hợp với Viện pháp y tâm thần trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thông tư 23/2019/TT-BYt nhằm thay thế và bổ sung các quy trình trong thực hiện giám định pháp y tâm thần.
Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ (với tiền thân là Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần thành phố Cần Thơ) được thành lập theo Quyết định số 1479/QĐ-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2015 về việc thành lập Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực...
Trong trường hợp đương sự khó khăn trong việc đến Trung tâm để khám sức khỏe, có thể liên hệ Trung tâm cử Giám định viên đến khám sức khỏe tại nhà, theo mẫu đơn đính kèm